Should I Stop Gambling Or Try To Control Gambling

Published on :

Stop gambling or control my gambling is the question you may be asking yourself. A study came out yesterday that talked about controlled gambling as a possible solution to a gambling addiction or a severe gambling problem. This is known as “harm reduction” and seems to be showing some promise. […]

Kengate, del 3 – upprinnelsen

Published on :

Anledningen till att jag hatade Kniven kan sammanfattas i tre punkter: Han hade blåst mig på spel. Han fick en fantastisk chans och stack kniven i ryggen på mig när jag försörjde hans familj. Idag har jag större förståelse för att han var miljöskadad, men det är fortfarande obegripligt för […]